2010-01-05 tarihli T.C. Resmi Gazete

2009/15697 İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri (İTÜ-KKTC) Kurmasına İlişkin Çerçeve Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

5 Ocak 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27453 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2009/15697 19 Ocak 2008 tarihinde imzalanan ve 17/4/2008 tarihli ve 5756 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri (İTÜ-KKTC) Kurmasına İlişkin Çerçeve Protokolü"nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 1/12/2009 tarihli ve HUMŞ/1574 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 15/12/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı H. YAZICI F. N. ÖZAK…

2010-04-01 tarihli T.C. Resmi Gazete

a - Yargı İlânları

1 Nisan 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27539 YARGI İLÂNLARI Kadıköy 6.Asliye Ceza Hakimliğinden : Fethiye 2. Asliye Ceza Hakimliğinden : Gaziosmanpaşa 1. Asliye Ceza Hakimliğinden : Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Hakimliğinden : Karaman 1. Asliye Ceza Hakimliğinden : Şişli 8.Asliye Ceza Hakimliğinden : Bakırköy 3. Çocuk Mahkemesinden : Yargıtay 4. Ceza Dairesinden : Kadıköy 6.Asliye Ceza Hakimliğinden : İLANEN TEBLİĞ KARARI Esas No : 2009/1453 Karar No : 2010/265 Sanık : SHUHRAT ATADJANOV.Şakirbayevwiç ve Nazire'den olma, 1977 Türkmenistan doğumlu, Türkmenistan/Daşoğuz ilçesi Nyyazow nüf.kayıtlıdır. Suç : HIRSIZLIK Suç Tarihi : 20/09/2009 Karar Tarihi : 09/03/2010 Verilen Ceza : 1 YIL 1 AY 10 GÜN HAPİS, ERTELEME Maddesi : 5237 Sayılı Yasanın 141/1, 143/1.maddeleri. Yukarıda açık…

2010-08-09 tarihli T.C. Resmi Gazete

Milli Savunma ile İçişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

9 Ağustos 2010 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27667 ATAMA KARARLARI Millî Savunma Bakanlığından: Karar Sayısı : 2010/538 1 - 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 30, 34, 38, 47, 49 ve 54'üncü maddeleri, 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 14, 5'inci Ek Maddesi ve 6'ncı Ek Maddesi gereğince; bu karara ekli listede kimlikleri yazılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup (25) general, (3) amiral ve (39) albay ile Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığında görevli öğretim üyesi (5) albay, Askerî Yargıtay Başkanlığında görevli (1) Askerî Hakim albay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde görevli (1) Askerî Hakim albayın; 30 Ağustos 2010 tarihinden geçerli olarak bir üst rütbeye terfi ettirilmeleri uygun…

2010-08-16 tarihli T.C. Resmi Gazete

Millî Savunma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

16 Ağustos 2010 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27674 ATAMA KARARLARI Millî Savunma Bakanlığından: Karar Sayısı : 2010/571 1 - Bu kararnamede isimleri yazılı elli Hâkim Subay'ın karşılarında gösterilen görevlere atanmaları 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu'nun 11 ve 16'ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür. 2 - Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür. 15/8/2010 Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN M. Vecdi GÖNÜL Başbakan Millî Savunma Bakanı 1 - KTBK ADL. MÜŞ. ADMÜŞ (ADL.MÜŞV.) KKTC, Hak.Kd.Alb., Erhan ÖZALP, ÇANAKKALE MERKEZ, 1979-Yd.3, 30.08.2000 K.K. EDOK Muh. Hiz. Des. Eğt. K.Lığı Adl. Müş. ADMÜŞ (Adl. Müşv.) KOCAELİ. 2 - K.K. As. Sav. As. Sav. (As. Sav.) ANKARA, Hak.Kd.Alb., Naci DALKILIÇ, KONYA BEYŞEHİR, 1983-Top.19, 30.08.2005, MSB As. Adl. Tfş.…

2010-09-19 tarihli T.C. Resmi Gazete

a - Yargı İlânları

19 Eylül 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27704 YARGI İLÂNLARI Reyhanlı 1 .Asliye Ceza Hakimliğinden : K.K.K. 6 ncı Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden : ADANA Doğubeyazıt Sulh Ceza Hakimliğinden : Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkeme Kıdemli Hakimliğinden : Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden : KOCAELİ Reyhanlı 1 .Asliye Ceza Hakimliğinden : 2004/510-2009/666 EK Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Memet ve Necla oğlu,01/01/1984 Reyhanlı doğumlu, Kars Sarıkamış Eşmeçayır nüfusunda kayıtlı olup ve KKTC Devletinde oturan MAHMUT ÇELİK hakkında görevli memura silahla mukavemet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 08/12/2009 tarih ve 2004/510 esas, 2009/666 karar sayılı ilamı…

2010-10-05 tarihli T.C. Resmi Gazete

Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

5 Ekim 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27720 ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 5607 SAYILI YASA UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN BEKLETİLMEYECEK EŞYA SATILACAKTIR Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Mersin İşletme Şube Müdürlüğünden :muhtelif cins ve miktar BİLGİ SİSTEM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden : BANKAMIZ BİRİMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü İnşaat Hizmetleri Daire Başkanlığından : ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI YAPILMASI HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: LİMANIMIZDA KULLANILAN 3 (ÜÇ) ADET GANTRY KREYNİN RASPA YAPILARAK BİR KAT ASTAR VE İKİ KAT SON KAT…

2010-10-06 tarihli T.C. Resmi Gazete

2010/835 Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Arasında Eğitim, Bilim ve Teknik Alanlarda İşbirliği Protokolüne Ek Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

6 Ekim 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27721 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2010/835 3 Mayıs 2010 tarihinde imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Arasında Eğitim, Bilim ve Teknik Alanlarda İşbirliği Protokolüne Ek Protokol"ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 20/7/2010 tarihli ve HUMŞ/460546 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 9/8/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı H. YAZICI F. N. ÖZAK M. Z. ÇAĞLAYAN F.…

2011-08-04 tarihli T.C. Resmi Gazete

2011/2037 Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sağlanan Kaynak ile KKTC’de Kısmi Hibe Destek Yardım Projeleri’nin Desteklenmesine İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

4 Ağustos 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28015 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2011/2037 15 Kasım 2010 tarihinde imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sağlanan Kaynak ile KKTC'de Kısmi Hibe Destek Yardım Projeleri'nin Desteklenmesine İlişkin İşbirliği Protokolü"nün yürürlüğe girmesi; Dışişleri Bakanlığının teklifi üzerine, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 18/7/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı S. ERGİN F. ŞAHİN E. BAĞIŞ N. ERGÜN Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve…

2012-02-22 tarihli T.C. Resmi Gazete

6275 Çukurova Üniversitesinin KKTC’de Kampus Kurmasına İlişkin Çerçeve Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

22 Şubat 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28212 KANUN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNİN KKTC'DE KAMPUS KURMASINA İLİŞKİN ÇERÇEVE PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN Kanun No. 6275 Kabul Tarihi: 15/2/2012 MADDE 1 - (1) 15 Kasım 2009 tarihinde Lefkoşa'da imzalanan "Çukurova Üniversitesinin KKTC'de Kampus Kurmasına İlişkin Çerçeve Protokol"ün onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2 - (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 21/2/2012

2012-05-10 tarihli T.C. Resmi Gazete

2012/3031 Çukurova Üniversitesi’nin KKTC’de Kampus Kurmasına İlişkin Çerçeve Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

10 Mayıs 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28288 MİLLETLERARASI ADNLAŞMA Karar Sayısı : 2012/3031 15 Kasım 2009 tarihinde Lefkoşa'da imzalanan ve 15/2/2012 tarihli ve 6275 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Çukurova Üniversitesi'nin KKTC'de Kampus Kurmasına İlişkin Çevçeve Protokol"ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 22/3/2012 tarihli ve HUM/7191572 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 2/4/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan B. ARINÇ M. ŞİMŞEK B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı V. Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı S. ERGİN F. ŞAHİN E. BAĞIŞ N. ERGÜN Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar…