2010-01-28 tarihli T.C. Resmi Gazete

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Yargıtay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 55)

28 Ocak 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27476 YARGITAY ÜYELİKLERİNESEÇME KARARI Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından: Karar Tarihi : 18.01.2010 Karar No : 55 Yargıtay'da boş bulunan 34 (otuzdört) üyelik için gizli oyla yapılan seçim sonucunda, 1- Ankara Hâkimi 20865 Hacı Hüseyin ÜNALDI 2- Ankara C.Başsavcısı 21948 Hüseyin BOYRAZOĞLU 3- Kadıköy Hâkimi 21984 Aysel KOÇAK 4- Sarıyer Hâkimi 23080 Mehmet ERDOĞAN 5- Ankara Hâkimi 23094 İnci AYTAÇ 6- İzmir Hâkimi 23778 Mustafa AYSAL 7- Ankara Hâkimi 24379 Mehmet Nuri ÖZTÜRK 8- Ankara Hâkimi 24456 Beyhan AZMAN 9- Ankara Tic.Mah.Bşk. 25177 Refik Cemal HANEDAN 10- Ankara Tic.Mah.Bşk. 25567 Leyla Elen KÖKSAL 11- Kartal Hâkimi 25642 Selma BELLEK 12- İzmir Hâkimi 27830 Birol SONER 13- Bakırköy Tic.Mah.Bşk. 28124 Ali İNCEMAN…

2010-01-31 tarihli T.C. Resmi Gazete

- Çeşitli İlânlar

31 Ocak 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27479 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden : Uludağ Üniversitesinden : Tarım ve Köyişleri Bakanlığından : Sayıştay Başkanlığından: Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden : YASAKLAMA İŞLEMİNİN İPTALİNE İLİŞKİN İLAN 4735 Sayılı Kamu İhale Kanununun 25/f maddesine göre Altoay Elektrik Aydınlatma Sanayi Anonim Şirketi ve Ortağı Alto Holding Anonim Şirketi hakkında verilen ve 29/11/2009 tarih, 27069 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yasaklama kararı, Adana 2. İdare Mahkemesinin 2008/1864 Esas, 2009/1638 No.lu Kararı ile iptal edilmiştir. İlanen duyurulur. 705/1-1 ▲ Uludağ Üniversitesinden : İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2008/175591 2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum…

2010-04-03 tarihli T.C. Resmi Gazete

- Çeşitli İlânlar

3 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27541 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığından : Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden : Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden : Maliye Bakanlığından : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından : Sağlık Bakanlığından : İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden : İçişleri Bakanlığından : Milli Eğitim Bakanlığından : Çevre ve Orman Bakanlığından : Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden : Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığından : TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ YÖNETİM KURULUNA ÜYE SEÇİMİNE İLİŞKİN İLAN Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunun seçimle gelen ve süresi sona eren iki asıl ve bir yedek üyeliği için 27 Nisan 2010 Salı günü saat:14.30'da seçim yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı…

2010-07-04 tarihli T.C. Resmi Gazete

- Çeşitli İlânlar

4 Temmuz 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27631 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinden : Yargıtay 1. Başkanlığından : Yenimahalle Belediye Başkanlığından : Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinden : İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2010/38150 2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği 3. İhaleyi Yapan İdarenin Adı Milli Saraylar Daire Başkanlığı İl/İlçe Beşiktaş/İstanbul Adresi Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş İstanbul Tel-Faks 0212 236 90 00-0212 236 29 06 Posta Kodu E-Mail info@millisaraylar.gov.tr 4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların Adı/Unvanı Entokim Çevre Sağlık Hiz. San. ve…

2010-07-31 tarihli T.C. Resmi Gazete

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, İçişleri, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

31 Temmuz 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27658 ATAMA KARARLARI Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: Karar Sayısı : 2010/481 1 - Hazine Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılıklarına Emre BALIBEK ile Taşkın TEMİZ'in atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 2 - Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür. 30/7/2010 Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Ali BABACAN Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı -- • -- Devlet Bakanlığından: Karar Sayısı : 2010/456 1 - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Genel Müdür…

2010-09-03 tarihli T.C. Resmi Gazete

c - Çeşitli İlânlar

3 Eylül 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27691 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: HATAY Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: Milli Eğitim Bakanlığından: İçişleri Bakanlığından: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: Çevre ve Orman Bakanlığından: Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: HATAY Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan Doçent kadrosuna daimi statüde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi olarak aşağıda belirtilen elemanlar alınacaktır. Duyurulur.…

2010-09-14 tarihli T.C. Resmi Gazete

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

14 Eylül 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27699 ATAMA KARARLARI Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından: Adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu uyarınca atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir. KARAR: 16.08.2010- 33/Kar. 1- Trabzon Hâkimliğine, Kütahya Hâkimi 20321 Hanife KURT, Bakırköy Ticaret Mahkemesi Başkanlığına, Bakırköy Hâkimi 20817 İzzet YILMAZ, Kadıköy Ticaret Mahkemesi Başkanlığına, Kadıköy Hâkimi 21001 Vedat YILDIRIM, Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Üsküdar Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 21164 Nizamettin AYHAN, Üsküdar Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Üsküdar Hâkimi 21779 Emin DOĞANAY, Edirne Cumhuriyet Savcılığına, Sivas Cumhuriyet Savcısı 21807 Yalçın KARTOPU, Bakırköy Ticaret…

2009-03-08 tarihli T.C. Resmi Gazete

Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Sahibi İmalatçı-İhracatçıların Listesi

8 Mart 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27163 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: TİCARİ KALİTE DENETİM YETERLİK BELGESİ SAHİBİ İMALATÇI-İHRACATÇILARIN LİSTESİ BELGE NO FİRMA ADI VERGİ DAİRESİ FİRMA ADRESİ 1 YILMAZ KARDEŞLER GIDA SAN.TİC.A.Ş. ÇARŞAMBA-9780024585 KİRAZBUCAĞI MEVKİİ DSİ YANI NO:108 SAMSUN/ÇARŞAMBA 2 GRAPPA GIDA SAN. VE TİC.A.Ş ADİL ORAL -7410474951 ANKARA ASVALTI 7 KM.SALİHLİ-MANİSA 3 ÇORBACI DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. ŞÜKRÜ KANATLI -2610031609 UYDUKENT YOLU ÜZERİ BÜYÜKDALYAN KÖYÜ-ANTAKYA 4 SADAMİR DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. URAY -7360388648 BAĞCILAR BELDESİ SARIİBRAHİMLİ KÖYÜ TARSUS/MERSİN 5 SOYLU GIDA SANAYİ VE TİC.A.Ş. URAY -7760104136 BAĞLARBAŞI KÖYÜ YOLU GİRİŞİ NO:3 MERSİN 7 AK İMPEKS TARIM VE SANAYİ ÜRÜN İHR.İTH.ÜRET.PAZ.VE…

2012-09-07 tarihli T.C. Resmi Gazete

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Yeniden Prof.Dr. İhsan GÜNAYDIN’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/51)

7 Eylül 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28404 ATAMA KARARI Cumhurbaşkanlığından: Karar Sayısı : 2012/51 Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından, Prof.Dr. İhsan GÜNAYDIN yeniden atanmıştır. 6/9/2012 Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI

2013-05-17 tarihli T.C. Resmi Gazete

2013/4649 Balıkesirİli, Manyas İlçesinde Tesis Edilecek Günaydın Rüzgar Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

17 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28650 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4649 Balıkesir İli, Manyas İlçesinde tesis edilecek Günaydın Rüzgâr Enerji Santralinin yapımı amacıyla ekli listede bulunduğu yer ile parsel numaraları belirtilen taşınmazların Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 8/4/2013 tarihli ve 466 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/4/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı S. ERGİN F. ŞAHİN E. BAĞIŞ N. ERGÜN…