2010-01-14 tarihli T.C. Resmi Gazete

2010/8 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2010 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerinin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında Karar

14 Ocak 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27462 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2010/8 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2010 yılında; a) Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 29/1/2010, diğer yarısının 30/6/2010 tarihinde, b) Kanunun 2 nci maddesine göre maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlara yapılacak ilave tediyenin tamamının 27/12/2010 tarihinde, ödenmesi; Maliye Bakanlığının 30/12/2009 tarihli ve 21021 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 6/1/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN…

2010-09-04 tarihli T.C. Resmi Gazete

2010/821 4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2010 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Birinci Yarısının 7/9/2010, Diğer Yarısının 12/11/2010 Tarihinde Ödenmesi Hakkında Karar

4 Eylül 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27692 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2010/821 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre 2010 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 7/9/2010, diğer yarısının 12/11/2010 tarihinde ödenmesi; Maliye Bakanlığının 1/9/2010 tarihli ve 12962 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 3 ve 4 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 2/9/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır. Nevzat PAKDİL CUMHURBAŞKANI V. Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan B. ARINÇ B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı H. YAZICI F. N. ÖZAK M. Z. ÇAĞLAYAN F. ÇELİK Devlet Bakanı…

2009-01-15 tarihli T.C. Resmi Gazete

2009/114571 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2009 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında Karar

15 Ocak 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27111 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/14571 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2009 yılında; a) Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 30/1/2009, diğer yarısının 30/6/2009 tarihinde, b) Kanunun 2 nci maddesine göre maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlara yapılacak ilave tediyenin tamamının 21/12/2009 tarihinde, ödenmesi; Maliye Bakanlığının 9/1/2009 tarihli ve 214 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 12/1/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN…

2009-09-16 tarihli T.C. Resmi Gazete

2009/15411 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2009 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerinin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında Karar

16 Eylül 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27351 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/15411 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre 2009 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 17/9/2009, diğer yarısın 25/11/2009 tarihinde ödenmesi; Maliye Bakanlığının 14/9/2009 tarihli ve 12369 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 14/9/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı H. YAZICI F. N. ÖZAK M. Z. ÇAĞLAYAN B. ARINÇ Devlet Bakanı Devlet Bakanı…

2008-01-31 tarihli T.C. Resmi Gazete

2008/13159 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2008 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerinin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında Karar

31 Ocak 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26773 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/13159 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2008 yılında; a) Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2008, diğer yarısının 30/6/2008 tarihinde, b) Kanunun 2 nci maddesine göre maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlara yapılacak ilave tediyenin tamamının 4/12/2008 tarihinde, ödenmesi; Maliye Bakanlığının 17/1/2008 tarihli ve 586 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/1/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M.…

2008-09-20 tarihli T.C. Resmi Gazete

2008/14150 4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2008 Yılında Yapılacak İlave Tediyenin Ödenmesi Hakkında Karar

20 Eylül 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27003 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14150 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre 2008 yılında yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 26/9/2008, diğer yarısının 5/12/2008 tarihinde ödenmesi; Maliye Bakanlığının 18/9/2008 tarihli ve 14481 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 19/9/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan M. BAŞESGİOĞLU H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı M. BAŞESGİOĞLU K. TÜZMEN N. ÇUBUKÇU M. ŞİMŞEK Devlet Bakanı…

2007-01-18 tarihli T.C. Resmi Gazete

2007/11553 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2007 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında Karar

18 Ocak 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26407 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2007/11553 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2007 yılında; a) Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2007, diğer yarısının 29/6/2007 tarihinde, b) Kanunun 2 nci maddesine göre maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlara yapılacak ilave tediyenin tamamının 17/12/2007 tarihinde, ödenmesi; Maliye Bakanlığının 12/1/2007 tarihli ve 540 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 15/1/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır. Ahmet Necdet SEZER CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan A. GÜL A. ŞENER B.…

2006-10-17 tarihli T.C. Resmi Gazete

2006/11083 4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2006 Yılında Yapılacak İlave Tediyenin Tamamının 18/10/2006 Tarihinde Ödenmesi Hakkında Karar

17 Ekim 2006 SALI Resmî Gazete Sayı : 26322 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/11083 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre 2006 yılında yapılacak ilave tediyenin tamamının 18/10/2006 tarihinde ödenmesi; Maliye Bakanlığı'nın 12/10/2006 tarihli ve 20647 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 16/10/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır. Ahmet Necdet SEZER CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan M. V. GÖNÜL A. ŞENER M. A. ŞAHİN B. ATALAY Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı A. BABACAN M. AYDIN N. ÇUBUKÇU K. TÜZMEN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet…

2005-01-15 tarihli T.C. Resmi Gazete

2005/8376 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2005 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Düzenlenmesi Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararı Karar Sayısı : 2005/8376 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2005 yılında; a) Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 17/1/2005, diğer yarısının 30/6/2005 tarihinde, b) Kanunun 2 nci maddesine göre maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına yapılacak ilave tediyenin tamamının 26/12/2005 tarihinde, yapılması; Maliye Bakanlığı'nın 13/1/2005 tarihli ve 773 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 13/1/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır. Ahmet Necdet SEZER CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan A.GÜL A. ŞENER M. A. ŞAHİN B. ATALAY Dışişleri Bak. ve…

2005-10-26 tarihli T.C. Resmi Gazete

2005/9553 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere Anılan Kanunun 3 üncü Maddesine Göre 2005 Yılında Yapılacak İlave Tediyenin Tamamının 26/10/2005 Tarihinde Ödenmesi Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararı Karar Sayısı : 2005/9553 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre 2005 yılında yapılacak ilave tediyenin tamamının 26/10/2005 tarihinde ödenmesi; Maliye Bakanlığı'nın 19/10/2005 tarihli ve 21436 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/10/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır. Ahmet Necdet SEZER CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan A. GÜL A. ŞENER M. A. ŞAHİN B. ATALAY Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı A. BABACAN M. AYDIN N. ÇUBUKÇU K. TÜZMEN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı C. ÇİÇEK M. V.GÖNÜL A.AKSU K. UNAKITAN Adalet Bakanı…