Ankara'da Özel Ağaçlandırma resmi

Ankara'da Özel Ağaçlandırma

Orman Genel Müdürlüğü

Sal 11 Ara 2012 12:20:22 EET


recycleBinEnabled = 1;

Ankara'da Özel Ağaçlandırma 10.12.2012 00:00

Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Kırşehir İşletme Müdürlüğü'nde Özel Ağaçlandırma çalışmaları denetlendi.
İşletme Müdürlüğü mıntıkasında mevcut olan özel ağaçlandırma sahaları 20 nolu tamim gereğince komisyon marifetiyle denetlenmiş, yapılan tespitler rapor haline getirilmiş ve ilgililere tebligat yapılmıştır.

Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarında mülga İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden devralınan 40 adet, Bakanımızın Valimize vermiş olduğu talimat doğrultusunda yapılan teşvik toplantıları neticesinde 12 yılında müracaat edilen ve sonuçlandırılan 5 adet proje mevcuttur. - Sahipli arazilerde 16 adet toplam 70,74ha - Hazineye ait arazilerde 20 adet toplam 770,60 ha - Köy tüzel kişiliklerine ait 4 adet toplam 133,68 ha - 2012 yılında müracaat edilen 5 adet toplam 12,24 ha Olmak üzere toplam 45 adet proje kontrol edilmiştir.

Kırşehir, özellikle Kaman cevizi ile adını ülkemize duyurmuştur. Orman İşletme Müdürlüğü olarak, vatandaşlarımızın gelir getirici faaliyetlerinin artırılması için azami gayret gösterilmekte ve özel ağaçlandırma yapmak isteyen yatırımcılara her türlü destek verilmektedir.

Hedefimiz orman yönünden fakir olan ilimizin orman varlığını artırırken vatandaşlarımıza ve yatırımcılarımıza gelir getirici türlerin de teşvik edilerek ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.


Ek bilgi : Ankara'da Özel Ağaçlandırma
Son güncelleme
Kaynak http://web.ogm.gov.tr/Haberler/DispForm.aspx?ID=15863
Kategori Orman Genel Müdürlüğü
Rating

Rated 4 out of 5 stars 1,216 yorum

Okunma toplam 630, bugun