20/07/2005 tarihli T.C. Resmi Gazete Nüshası
 1. 5402 Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu

 2. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’e Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 3. Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine Danıştay Üyesi Şevket APALAK’ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2005/18)

 4. Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine Avukat Serruh KALELİ’nin Seçilmesine Dair Karar (No: 2005/19)

 5. Adalet, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 6. 2005/9134 Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe Bir Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmelik

 7. Diyanet İşleri Başkanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 8. Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

 9. Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliği

 10. Devlet Malzeme Ofisi Basım Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Yönetmeliği

 11. Devlet Malzeme Ofisi Mal Alımları Denetim, Muayene ve Tesellüm Yönetmeliği

 12. Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 13. Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 14. 2005-2006 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı (No: 2)

 15. 2005-2006 Av Dönemi Olağanüstü Merkez Av Komisyonu Toplantısı Kararı (No: 3)