24/06/2008 tarihli T.C. Resmi Gazete Nüshası
 1. 5768 Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 2. 5769 Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 3. 5770 Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 4. 5771 Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 5. 2008/13761 Bazı Yatırımlarda Uygulanacak Fiyat Farkı Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

 6. 2008/13786 Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Eğitim Fakültesinin Adının Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

 7. Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

 8. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 9. Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’e, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 10. Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’ya, Adalet Bakanı Mehmet Ali ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 11. Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 12. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Danıştay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 233)

 13. 2008/13764 Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Üyeliğine Haydar GEZMİŞ’in Atanmasına Dair Karar

 14. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, İçişleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 15. Marmara Üniversitesi Nanoteknoloji ve Biyomalzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 16. Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 267)

 17. İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/41)

 18. Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Karar

 19. Yüksek Seçim Kurulunun 14/6/2008 Tarihli ve 206 Sayılı Kararı