8/08/2012 tarihli T.C. Resmi Gazete Nüshası
 1. 2012/3450 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

 2. 2012/3505 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülmekte Olan Ankara-Konya Yüksek Hızlı Demiryolu Hattının Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Yüksek Hızlı Tren Seti Temininin Finansmanı Amacıyla İslam Kalkınma Bankası’ndan Sağlanan Krediye İlişkin Taksitli Satış Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

 3. 2012/3482 Karabük İlinde Tesis Edilecek Suçatı Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 4. 2012/3483 İstanbul İlinde Rüzgar Enerjisine Dayalı Olarak Tesis Edilecek Çanta RES’in Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 5. 2012/3484 Erzurum ve Artvin İl Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Ayvalı (Çoruh) Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 6. 2012/3485 Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Gazipaşa Mahallesinde Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Kapsamında Bulunan Bazı Taşınmazların Sapanca Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 7. 2012/3491 Ordu İli, Fatsa İlçesi ile Samsun İli, Çarşamba İlçesinde Tesis Edilecek Doğalgaz Dağıtım Sisteminin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 8. 2012/3492 Aydın İli, Çine İlçesi, Madranbabadağı-Topçamtepe-Kayalıktepe-Madranbabatepe Mevkiinde Kurulacak Rüzgar Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi ile Çine TM OG Bara Güzergahı Arasında Kurulacak Olan Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 9. 2012/3493 Bursa İlinde Tesis Edilecek Gözede II Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 10. 2012/3494 Rize İli, İyidere İlçesi ile Trabzon İli, Of İlçesinde Tesis Edilecek Saray Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 11. 2012/3495 Trabzon İlinde Tesis Edilecek Araklı-3 Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 12. 2012/3498 Hatay İli, Antakya İlçesinde Tesis Edilecek Doğalgaz Dağıtım Sisteminin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 13. 2012/3500 Çankırı İli, Merkez İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

 14. 2012/3501 Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Karabaş Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

 15. 2012/3502 Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Yenimahalle ve Arızlı Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

 16. 2012/3503 Osmaniye İli, Kadirli İlçesi, Şehit Orhan Gök Mahallesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

 17. 2012/3508 Kocaeli İli, Derince İlçesi, Çınarlı Mahallesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

 18. 2012/3509 Kocaeli İli, Derince İlçesi, Yenikent Mahallesi ile Körfez İlçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

 19. 2012/3510 Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Güzeller Mahallesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

 20. Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 21. Milli Eğitim Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 22. Sigortacılık Eğitim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 23. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 24. Gümrük ve Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliği

 25. Kalkınma Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmesi Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik

 26. Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 27. Kastamonu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 28. Selçuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 29. Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

 30. a - Yargı İlânları

 31. b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

 32. c - Çeşitli İlânlar

 33. – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri