26/04/2013 tarihli T.C. Resmi Gazete Nüshası
 1. 2013/4416 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarındaİşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

 2. 2013/4422 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamillerinin Karşılıklı Olarak Vizeden Muaf Tutulmasına Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

 3. 2013/4448 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tunus Silahlı Kuvvetleri UH-1/AB-205 Helikopteri Pilot Gece Görüş Gözlüğü Eğitimlerineİlişkin Uçuş ve Teknik Eğitim Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

 4. 2013/4454 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarındaİşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

 5. 2013/4478 Ticaret Sicili Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

 6. 2013/4513 Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların Tescil ve İlanı Hakkında Tüzük

 7. 2013/4426 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, KurulduğuŞehir ve Ülke, Görev Alanı, Akretide EdildiğiÜlkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 8. 2013/4432 Giresun İli, Yağlıdereİlçesinde Tesis Edilecek Akköy-Espiye Hidroelektrik Santrali Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 9. 2013/4433 Konya İli, Taşkentİlçesinde Tesis Edilecek Güneyyaka Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 10. 2013/4434 Balıkesirİli, Manyas İlçesinde Yapılan Manyas Hidroelektrik Santralinde Üretilecek Enerjinin Sisteme Aktarılmasıİçin Manyas Hidroelektrik Santrali ile Gönen Trafo Merkezi Arasındaİnşa Edilecek Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 11. 2013/4439 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkan ve Başkan YardımcılarınınÜcretlerinin Tespitine Dair Karar

 12. 2013/4440 Erzincan Havalimanının Daimi Yolcu Giriş-Çıkış Hava Hudut Kapısı Olarak Tespiti Hakkında Karar

 13. 2013/4441 Gaziantep İli,Şahinbeyİlçesi, Kurtuluş, Saçaklı, Oğuzlar,Şenyurt,İsmetpaşa, Aydınbaba, Gündoğdu, Sultanselim, Yavuzlar, Alibaba, Kılınçoğlu, Delbez, Daracık, Ulucanlar ve Ünaldı Mahalleleri Sınırlarıİçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

 14. 2013/4442 İstanbul İli, Esenler İlçesi, Oruçreis Mahallesi Sınırlarıİçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

 15. 2013/4443 Samsun İli, Canik İlçesi, Soğuksu Mahallesi Sınırlarıİçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

 16. 2013/4444 Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Hacı Cafer, Hacı Eyüp, Hacı Nuh, Hacı Alioğlu, Mecidiye, Dairecep, Gündoğmuş ve Karamanoğlu Mahalleleri Sınırlarıİçerisinde Bulunan Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

 17. 2013/4457 İçmesuyu Ana İsale Hatlarının Geçeceği ve Depoların Yapılacağı Yerlerde Bulunan Bazı TaşınmazlarınŞanlıurfa Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 18. 2013/4458 Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğineİlişkin Karar

 19. 2013/4473 Adana İli, Yüreğirİlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Yüreğir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkındaki 16/4/2012 Tarihli ve 2012/3097 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Listede Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

 20. 2013/4476 Bolu İli, Mudurnu İlçesinde Tesis Edilecek Göksu Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 21. 2013/4480 SelçukÜniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Bazı Fakülte ve Meslek Yüksekokullarının Bağlantılarının Değiştirilerek Necmettin Erbakan Üniversitesine Bağlanması Hakkında Karar

 22. 2013/4481 İzmir İli, Foça ve Aliağaİlçelerinde Tesis Edilecek İzdemir Enerji Elektrik (Termik-Konvansiyonel) Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 23. 2013/4495 GümüşhaneÜniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Mühendislik Fakültesinin Adının Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

 24. 2013/4496 UşakÜniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan İlahiyat Fakültesinin Adınınİslamiİlimler Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

 25. 2013/4497 Okan Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Fen-Edebiyat Fakültesinin Adınınİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

 26. 2013/4514 Muşİli, Merkez İlçesi, Kale ve Minare Mahallelerinde Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Muş Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 27. 2013/4517 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce KullanılmakÜzere Pirinçİthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

 28. 2013/4518 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu Kapsamındaİmzalanan Bağlantı Anlaşması Uyarınca Tesis Edilecek “154 kV Çaykara HES TM-Kalkandere TM Enerji İletim Hattı Projesi” Kapsamında Haritada Gösterilen Güzergâhaİsabet Eden Taşınmazlarda Direk Yerlerinin MülkiyetŞeklinde,İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 29. 2013/4519 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu Kapsamındaİmzalanan Bağlantı Anlaşması Uyarınca Tesis Edilecek Olan “380 kV Arkun HES-Yeni Tortum TM Enerji İletim Hattı Projesi” Kapsamında Haritada Gösterilen Güzergâhaİsabet Eden Taşınmazlarda Direk Yerlerinin MülkiyetŞeklinde,İletken Salınım Gabarisinin İseİrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 30. 2013/4520 380 kV Eren TES-Ereğli-Osmanca Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında, Haritada Gösterilen Mevcut Hat Yerine Yenilenecek Hat ile Yeni Tesis Edilecek Hat Üzerinde Bulunan Taşınmazlarda Direk Yerinin MülkiyetŞeklinde,İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 31. 2013/4521 154 kV Afyon 2-Barla Enerji İletim Hattı (Mevcut Hat Yerine) Kapsamında, Haritada Gösterilen Güzergâhaİsabet Eden Taşınmazlarda Direk Yerinin MülkiyetŞeklinde,İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 32. 2013/4522 Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Ait “380 kV İzmit Trafo Merkezi ve Bağlantı Yolu Projesi” Kapsamında Haritada Gösterilen Taşınmazların Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 33. 2013/4523 İzmirİli,Çeşmeİlçesinde Tesis Edilecek Çeşme Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 34. 2013/4524 154 kV Yeni Çates-Karabük OSB Enerji İletim Hattı Yenileme (66 kV Hat Güzergâhında) Projesi Kapsamında Haritada Gösterilen Güzergâhaİsabet Eden Taşınmazlarda Direk Yerinin MülkiyetŞeklinde,İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 35. 2013/4525 Trabzon İli, Yomra İlçesinde Tesis Edilecek Seydioğlu Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 36. 2013/4526 154 kV Çırakdamı HES TM-Dereli HES TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında, Haritada Gösterilen Güzergâhaİsabet Eden Taşınmazlarda Direk Yerinin MülkiyetŞeklinde,İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 37. 2013/4528 Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Ait “154 kV Gelendost-Eğirdir Enerji İletim Hattı Projesi” Kapsamında Haritada Gösterilen Güzergâhaİsabet Eden Taşınmazlarda Direk Yerlerinin MülkiyetŞeklinde,İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 38. 2013/4532 Erzincan İli, Üzümlüİlçesi, Altınbaşak Beldesi, Fırat,İstasyon, Süleymanlı ve Büyükkadağan Mahalleleri Sınırlarıİçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

 39. 2013/4536 Yatağan Termik Santralinin Yakıtİhtiyacının Karşılanmasına Devam Edilebilmesi Amacıyla KömürÜretimine Açılacak Olan Bayır-Salihpaşalar Rezerv Sahasında, Bazı Taşınmazların Türkiye Kömürİşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 40. 2013/4537 Trabzon İli, Merkez İlçede Bulunan Bazı Taşınmazların Spor Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 41. 2013/4543 (İzmir-Çeşme) AYR.-Balıklıova-Mordoğan-Karaburun Yolunun Kalan Bölümünün Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 42. 2013/4556 154 kV (Samsun I-Samsun III) Brş. N. Samsun OSB DGKÇS TM Enerji İletim Hattının Yapımı Amacıyla Haritada Gösterilen Güzergâhaİsabet Eden Taşınmazlarda Direk Yerlerinin MülkiyetŞeklinde,İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 43. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 44. Kalkınma Bakanlığına, Kültür ve Turizm BakanıÖmerÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 45. Maliye Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 46. 2013/4425 Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 47. 2013/4530 Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarınaİlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 48. Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinde (2007/46/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 49. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulunun Toplanması,Çalışması, Temsilcilerin Görevlendirilmesi ve Yönetim Kurulunun Seçilmesineİlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 50. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanlığı Yönetmeliği

 51. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 52. Beşeri TıbbiÜrünlerin Güvenliğininİzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 53. Elektronik Haberleşme Sektörüneİlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 54. Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve İller Bankası Anonim Şirketinde 2011, 2012 ve 2013 Yıllarında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (No: 2013/4)

 55. İthalatta Gözetim Uygulanmasınaİlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2005/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 56. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesineİlişkin Tebliğ (No: 2013/6)

 57. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesineİlişkin Tebliğ (No: 2013/7)

 58. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesineİlişkin Tebliğ (No: 2013/8)

 59. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 25/4/2013 Tarihli ve 2013/62 Sayılı Kararı

 60. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 25/4/2013 Tarihli ve 2013/73 Sayılı Kararı

 61. a - Yargı İlânları