10/12/2010 tarihli T.C. Resmi Gazete Nüshası
 1. 6082 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 2. 6083 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

 3. 6084 Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 4. 2010/1125 Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İstanbul, Türkiye’de Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Ofisi Kurulması Hakkında Anlaşma

 5. 2010/1092 Folklor Araştırmacısı, Kütüphaneci, Arşivci, Kitap Patologu ve Sosyolog Unvanlarının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Teknik Hizmetler Sınıfı Başlıklı II Numaralı Bendi Kapsamına Alınması Hakkında Karar

 6. 2010/1111 Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

 7. 2010/1115 Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma Bakanlığınca Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Karar

 8. 2010/1119 Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

 9. 2010/1120 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

 10. Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’a, Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 11. Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ali SÜRMEN’in Atanmasına Dair Karar (No: 2010/41)

 12. Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Muammer YAYLALI’nın Atanmasına Dair Karar (No: 2010/42)

 13. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hamit OKUR’un Atanmasına Dair Karar (No: 2010/43)

 14. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Galip AKHAN’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2010/44)

 15. Kayseri Abdullah GÜL Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Musa Hakan ASYALI’nın Atanmasına Dair Karar (No: 2010/45)

 16. Konya Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER’in Atanmasına Dair Karar (No: 2010/46)

 17. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Metin DOĞAN’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2010/47)

 18. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Milli Savunma, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Sanayi ve Ticaret ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 19. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 20. İç Ticaret Hizmetlerini Geliştirme Payının Kullanılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 21. Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 22. a - Yargı İlânları

 23. b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

 24. c - Çeşitli İlânlar

 25. T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri