1/06/2005 tarihli T.C. Resmi Gazete Nüshası
 1. 5351 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 2. 5352 Adlî Sicil Kanunu

 3. 5353 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 4. 2005/8870 Köy Muhtarları ile Şehir ve Kasaba Mahalle Muhtarlarının Ödeneklerinin Artırılmasına İlişkin Karar

 5. 2005/8871 2005-2006 Dönemi Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Karar

 6. 2005/8872 Hububat Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar

 7. Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’e, Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 8. Hükümlü Mehmet Ali YÜKSEL'in Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2005/13)

 9. Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

 10. Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği

 11. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adlî Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik

 12. Suç Eşyası Yönetmeliği

 13. Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik

 14. Adlî Kolluk Yönetmeliği

 15. Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

 16. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Yapılacak Hukuki Yardımlar İçin 5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Hakkında Kanunun 13 üncü Maddesi Uyarınca Hazırlanan Avukatlık Ücret Tarifesi

 17. Anayasa Mahkemesinin E: 2002/70 (1412 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/56 Sayılı Kararı