7/10/2009 tarihli T.C. Resmi Gazete Nüshası
 1. 2009/15423 Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşması’na Katılmamız Hakkında Karar

 2. 2009/15481 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar

 3. Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 4. Devlet Bakanı Hayati YAZICI’ya, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 5. Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’a, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat ERGÜN’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 6. Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’a, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 7. Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF’a, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 8. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 9. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Faaliyetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 10. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 11. Pamukkale Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 12. Uydu Uplink Cihazlarının İthali, İmali, Bulundurulması ve Kullanılması ile İlgili Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

 13. Anayasa Mahkemesinin E: 2005/2, K: 2008/181 Sayılı Kararı (22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı Kanun ile İlgili)

 14. Anayasa Mahkemesinin E: 2002/4, (Siyasi Parti Kapatma), K: 2009/2 Sayılı Kararı

 15. Anayasa Mahkemesinin E: 2002/3 (Siyasi Parti Kapatma), K: 2009/3 Sayılı Kararı

 16. Anayasa Mahkemesinin E: 2009/22, K: 2009/55 Sayılı Kararı (4/12/2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/12/2006 Tarihli ve 5560 Sayılı Kanun ile İlgili)

 17. Anayasa Mahkemesinin E: 2005/69, K: 2009/61 Sayılı Kararı (22/5/1930 Tarihli ve 1632 Sayılı Kanun ile İlgili)

 18. Anayasa Mahkemesinin E: 2005/159, K: 2009/62 Sayılı Kararı (25/10/1963 Tarihli ve 353, 26/10/1963 Tarihli ve 357 Sayılı Kanunlar ile İlgili)

 19. Anayasa Mahkemesinin E: 2008/30, K: 2009/96 Sayılı Kararı (22/11/2001 Tarihli ve 4721 Sayılı Kanun ile İlgili)

 20. Anayasa Mahkemesinin E: 2006/143, K: 2009/98 Sayılı Kararı (9/3/1954 Tarihli ve 6343 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3/4/1984 Tarihli 2993 Sayılı Kanun ile İlgili)

 21. Anayasa Mahkemesinin E: 2005/66, K: 2009/102 Sayılı Kararı (5/5/2005 Tarihli ve 5345 Sayılı Kanun ile İlgili)

 22. Anayasa Mahkemesinin E: 2005/114, K: 2009/105 Sayılı Kararı (22/11/2001 Tarihli ve 4721, 3/12/2001 Tarihli ve 4722 Sayılı Kanunlarla İlgili)

 23. Anayasa Mahkemesinin E: 2007/31, K: 2009/109 Sayılı Kararı (4/7/2001 Tarihli ve 631 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 31/7/2003 Tarihli ve 4969 Sayılı Kanun ile İlgili)

 24. Anayasa Mahkemesinin E: 2006/65, K: 2009/114 Sayılı Kararı (4/4/1929 Tarihli ve 1412 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 21/1/1983 Tarihli ve 2789, 18/11/1992 Tarihli ve 3842, 4/12/2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Kanunlarla İlgili)

 25. 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de; Gümrük Yönetmeliği ile Tasfiye Yönetmeliği yayımlanmıştır.