22/05/2012 tarihli T.C. Resmi Gazete Nüshası
 1. Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’a, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 2. Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 3. Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 4. Avrupa Birliği Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 5. Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği

 6. Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanlığı Yönetmeliği

 7. Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Yönetmeliği

 8. PTT Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 9. Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 10. Kafkas Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 11. Kafkas Üniversitesi Arıcılığı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 12. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/10)

 13. 2012 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

 14. 2012 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

 15. 2012 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

 16. 2012 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

 17. Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

 18. Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

 19. Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

 20. Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 23)

 21. DÜZELTME (Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili)

 22. Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

 23. Çeşitli İlânlar

 24. T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri