17/12/2010 tarihli T.C. Resmi Gazete Nüshası
 1. 2010/1127 Ardahan İli, Yeni Mahalle Kilise Mevkiinde Bulunan Taşınmazın Ardahan Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 2. 2010/1141 Kocaeli İli, Kandıra İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Namazgah Barajı ve Tesisleri İnşaat Alanı İçinde Kalması Nedeniyle İzmit Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 3. 2010/1142 Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Tekederesi Mahallesinde Bulunan 310 Numaralı Parselin, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 4. 2010/1143 İstanbul İli, Silivri İlçesi, Piri Mehmet Paşa Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, “Silivri Bolluca Dere Islah Projesi” Alanı İçinde Kalmaları Nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 5. 2010/1146 Türkiye Adalet Akademesi Başkanı Olarak Hüseyin YILDIRIM’ın Görevlendirilmesi Hakkında Karar

 6. Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’a, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

 7. 2010/1150 Büyükelçi Ataması Hakkında Karar

 8. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Millî Savunma, Dışişleri, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 9. İdari Bağlılığın Değiştirilmesi Hakkında Karar

 10. Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 11. Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

 12. Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 13. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 14. KTO Karatay Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 15. Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

 16. Motorlu Araçlar ve Römorkların Model Yılının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (No: SGM-2010/13)

 17. Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/51)

 18. Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2010/11)

 19. Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2010/12)

 20. Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2010/13)

 21. Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 73)

 22. Elektronik Kamu Alımları Platformunun Kullanılmasına İlişkin 1 Nolu Tebliğ

 23. Elektrik Piyasası Kanununun 11 inci Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

 24. Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

 25. Petro Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

 26. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

 27. Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

 28. Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

 29. - Çeşitli İlânlar

 30. T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 31. 17/12/2010 tarihli ve 27788 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de; "Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ" yayımlanmıştır.