8/01/2010 tarihli T.C. Resmi Gazete Nüshası
 1. Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Araştırma-Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 2. Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt-Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 3. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 4. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 5. Erzincan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 6. Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat

 7. Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat

 8. 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)

 9. Türk Gıda Kodeksi-Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2009/63)

 10. Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2009/68)

 11. Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2010/1)

 12. Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

 13. Anayasa Mahkemesinin E: 2004/22, K: 2009/67 Sayılı Kararı

 14. Anayasa Mahkemesinin E: 2006/129, K: 2009/121 Sayılı Kararı

 15. Anayasa Mahkemesinin E: 2006/116, K: 2009/125 Sayılı Kararı

 16. Anayasa Mahkemesinin E: 2005/29, K: 2009/138 Sayılı Kararı

 17. Anayasa Mahkemesinin E: 2006/105, K: 2009/142 Sayılı Kararı

 18. Anayasa Mahkemesinin E: 2006/95, K: 2009/144 Sayılı Kararı

 19. Anayasa Mahkemesinin E: 2006/119, K: 2009/145 Sayılı Kararı

 20. Anayasa Mahkemesinin E: 2006/124, K: 2009/146 Sayılı Kararı

 21. Anayasa Mahkemesinin E: 2007/16, K: 2009/147 Sayılı Kararı

 22. Anayasa Mahkemesinin E: 2007/12, K: 2009/153 Sayılı Kararı

 23. a - Yargı İlânları

 24. b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

 25. - Çeşitli İlânlar

 26. T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri