25/07/2010 tarihli T.C. Resmi Gazete Nüshası
 1. 6008 Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 2. 2010/703 İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) Tüzüğü'nün Onaylanması Hakkında Karar

 3. 2010/590 Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

 4. 2010/668 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar

 5. 2010/681 Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 6. Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’e, Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 7. Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Harun CANSIZ’ın Seçilmesine Dair Karar (2010/16)

 8. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Milli Savunma, Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 9. 2010/616 Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliği

 10. 2010/671 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 11. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

 12. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Teknik Uygulama Sorumluluğu Uygulama Esasları Yönetmeliği

 13. Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 14. İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 15. Kafkas Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 16. Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 17. Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 18. Uludağ Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 19. Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2010/32)

 20. a - Yargı İlânları

 21. b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

 22. - Çeşitli İlânlar

 23. T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri