16/04/2013 tarihli T.C. Resmi Gazete Nüshası
 1. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 2. Milli Eğitim Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 3. Başbakan Yardımcılığı, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Maliye ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 4. İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 5. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

 6. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 7. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Destekleme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 8. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bağlı Kuruluşları Ödül Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 9. Rekabet Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 10. Soruların Hazırlanması, Soru Havuzunun Oluşturulması ve Soruların Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik

 11. Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 12. Uşak Üniversitesi İslam Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 13. a - Yargı İlânları

 14. b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

 15. c - Çeşitli İlânlar

 16. – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri