22/04/2011 tarihli T.C. Resmi Gazete Nüshası
 1. 2011/1618 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türk Eximbank Tarafından Suriye’ye 180 Milyon Avro (250 Milyon Dolar) Karşılığı Tutarında Bir Kredi Hattının Oluşturulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

 2. 2011/1679 Türkiye’de Yapılan Birleşmiş Milletler Konferansları ve Toplantılarına Dair Ayrıcalık, Bağışıklık ve Diğer Bazı Hususlara İlişkin Düzenlemeler Hakkında Birleşmiş Milletler ve Türkiye Arasındaki Çerçeve Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

 3. 2011/1680 D-8 Üyesi Ülkeler Arasında Gümrük Konularında Çok Taraflı İdari Yardım Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

 4. 2011/1681 “D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması”nın ve Anılan Anlaşma’nın Ekini Teşkil Eden “D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasına (TTA) İlişkin Menşe Kuralları”nın Onaylanması Hakkında Karar

 5. 2011/1594 Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

 6. 2011/1643 Büyükelçi Atanmasına Dair Karar

 7. Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 8. Harran Üniversitesi GAP Bölgesi El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 9. Harran Üniversitesi Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 10. Harran Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 11. Harran Üniversitesi Bilgi İşlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 12. Harran Üniversitesi Fıstık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 13. Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 115)

 14. Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/39)

 15. Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)

 16. Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Alacakların Yeniden Yapılandırılması) (Seri No: 2)

 17. Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)

 18. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2011 Tarihli ve 2011/25 Sayılı Kararı

 19. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/4/2011 Tarihli ve 2011/35 Sayılı Kararı

 20. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/4/2011 Tarihli ve 2011/38 Sayılı Kararı

 21. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/4/2011 Tarihli ve 2011/39 Sayılı Kararı

 22. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/4/2011 Tarihli ve 2011/40 Sayılı Kararı

 23. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 20/4/2011 Tarihli ve 2011/ÖİB-K-05 Sayılı Kararı

 24. Elektrik Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

 25. Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2011/6)

 26. a - Yargı İlânları