22/02/2011 tarihli T.C. Resmi Gazete Nüshası
 1. 2011/1392 Sağlık Bakanlığı İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığı Bünyesinde 12 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

 2. 2011/1396 Gediz Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Fen-Edebiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

 3. Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’a, Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 4. Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 5. Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 6. Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI’nın Atanması Hakkında Karar (2011/4)

 7. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

 8. Çorum İli Boğazkale İlçesine Bağlı Evren Belediyesinin İsminin “Yekbas” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

 9. 2011/1331 Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 10. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/2/2011 Tarihli ve 2011/12 Sayılı Kararı

 11. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/2/2011 Tarihli ve 2011/13 Sayılı Kararı

 12. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/2/2011 Tarihli ve 2011/14 Sayılı Kararı

 13. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 21/2/2011 Tarihli ve 2011/ÖİB-K-02 Sayılı Kararı

 14. Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15/2/1977 Tarihli ve 67 Sayılı Genel Kurul Kararı’nın Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Genel Kurul Kararı (No: 191)

 15. Yargıtay 16. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

 16. a - Yargı İlânları

 17. b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

 18. c - Çeşitli İlânlar

 19. T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri