10/10/2012 tarihli T.C. Resmi Gazete Nüshası
 1. 2012/3634 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

 2. 2012/3733 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’ne Doğal Gaz Satışına ve Azerbaycan Cumhuriyeti Kaynaklı Doğal Gazın Türkiye Cumhuriyeti Toprakları Üzerinden Transit Geçişine ve Doğal Gazın Türkiye Cumhuriyeti Toprakları Üzerinden Taşınması İçin Münhasır Boru Hattının Geliştirilmesine İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

 3. 2012/3764 Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Akdeniz’de Kıta Sahanlığı Sınırlandırılması Hakkında Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

 4. 2012/3785 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

 5. 2012/3717 1992 Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşme’nin 2003 Protokolü'ne Katılmamız Hakkında Karar

 6. 2012/3745 1969 Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1992 Protokolünün Sınırlandırma Miktarlarının Değişiklikleri'ne Dair Karara Katılmamız Hakkında Karar

 7. 2012/3662 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

 8. 2012/3700 Altın Koza Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Adının İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

 9. 2012/3701 Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Su Ürünleri Fakültesinin Adının Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

 10. 2012/3702 Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Onkoloji Enstitüsünün Adının Kanser Enstitüsü Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

 11. 2012/3703 İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

 12. 2012/3704 İzmir İli, Konak İlçesinde Bulunan Alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

 13. 2012/3705 İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesinde Bulunan Alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

 14. 2012/3741 Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar

 15. 2012/3755 Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

 16. 2012/3774 Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

 17. Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 18. Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 19. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

 20. 2012/3697 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 21. 2012/3698 Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 22. Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliği

 23. Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 24. Astsubay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 25. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği

 26. Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 27. Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 28. Gaziantep Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 29. Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 346)

 30. Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 347)

 31. Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 348)

 32. İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ

 33. Devlet Muhasebesi Standardı 11 (DMS 11) İnşaat Sözleşmeleri

 34. a - Yargı İlânları

 35. b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları