3/07/2010 tarihli T.C. Resmi Gazete Nüshası
 1. 2010/433 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

 2. 2010/434 Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti Arasında İmzalanan “Ortak Komite Kurulmasına Dair Anlaşma”nın Onaylanması Hakkında Karar

 3. 2010/441 Türkiye Cumhuriyeti ile MERCOSUR Arasında İmzalanan “Bir Serbest Ticaret Alanı Kurulmasına Yönelik Çerçeve Anlaşma”nın Onaylanması Hakkında Karar

 4. 2010/443 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Karşılıklı Kültür Merkezleri Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası”nın Onaylanması Hakkında Karar

 5. 2010/453 Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında İmzalanan “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma”nın Onaylanması Hakkında Karar

 6. 2010/455 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guyana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

 7. 2010/456 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti Arasında İmzalanan “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma”nın Onaylanması Hakkında Karar

 8. 2010/463 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında İmzalanan “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma”nın Onaylanması Hakkında Karar

 9. 2010/490 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında İmzalanan “Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

 10. 2010/496 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Svilengrad-Kapıkule Demiryolu Sınır Geçişi Faaliyetlerinin ve Kapıkule Sınır Mübadele Garındaki Demiryolu Sınır Hizmetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Anlaşma”nın Onaylanması Hakkında Karar

 11. 2010/497 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Eğitim İşbirliği Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

 12. 2010/530 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Fas Krallığı Adalet Bakanlığı Arasında İmzalanan “İşbirliği Konusunda Protokol"ün Onaylanması Hakkında Karar

 13. 2010/533 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında İmzalanan “Kanun Uygulayıcı Birimlerin İşbirliği Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

 14. 2010/555 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Sırbistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında İmzalanan “Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

 15. 2010/575 Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nin Uygulanmasına İlişkin 21/8/1998 Tarihli İdari Anlaşma’da Yapılan Değişiklikler ve İlavelere Ait Ek İdari Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

 16. 2010/577 Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Yerel Yönetimler Bakanlığı Arasında İmzalanan “Gecekondu Bölgelerinin Kalkınması Alanında İşbirliği Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

 17. Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

 18. İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Yönetmeliği

 19. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Denetimine Tabi ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/37)

 20. Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 195)

 21. Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 196)

 22. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 16/6/2010 Tarihli ve 2010/28 Sayılı İşkolu Tespit Kararı ile İlgili

 23. Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 13/5/2010 Tarihli ve E: 2008/29 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2010/30 Sayılı Kararı ile İlgili

 24. a - Yargı İlânları

 25. b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

 26. - Çeşitli İlânlar

 27. T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 28. 3/7/2010 tarihli ve 27630 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de, 2010/445 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar" yayımlanmıştır.