18/12/2009 tarihli T.C. Resmi Gazete Nüshası
 1. Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’e, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 2. Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 3. BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 4. İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/60)

 5. İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/61)

 6. Yeterlik Belgesi Tebliği

 7. Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2009/23)

 8. 2009 Yılı Ekim Ayında 28/8/2006 Tarihli ve 2006/10921 Sayılı Kararnameye Göre Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

 9. 2009 Yılı Ekim Ayında 14/7/2009 Tarihli ve 2009/15199 Sayılı Kararnameye Göre Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

 10. 2009 Yılı Ekim Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

 11. 2009 Yılı Kasım Ayında 28/8/2006 Tarihli ve 2006/10921 Sayılı Kararnameye Göre Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

 12. 2009 Yılı Kasım Ayında 14/7/2009 Tarihli ve 2009/15199 Sayılı Kararnameye Göre Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

 13. 2009 Yılı Kasım Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi

 14. Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ

 15. Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 5/11/2009 Tarihli ve 2009/40 Sayılı Kararı