19/07/2013 tarihli T.C. Resmi Gazete Nüshası
 1. Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 2. Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’a, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 3. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

 4. Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları Muayene Yönetmeliği

 5. Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

 6. Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 7. Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik

 8. Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasınaİlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 9. Engelli Haklarıİzleme ve Değerlendirme Kurulu ile İlgili 2013/8 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 10. Cıvatalar-Genel Kaldırma Amaçlı, DövmeÇelikten, Halka Başlı-Kalite Sınıfı 4 ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 3266) (No: MSG-MS-2013/16)

 11. INSPECCO Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2013/13)

 12. Klimalar ve Vantilatörler ile İlgiliÇevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2012/13)

 13. Tekrar Doldurulabilir DikişsizÇelik Gaz Tüplerine Dair Tebliğ (TS EN ISO 9809-3) (No: MSG-MS-2013/15)

 14. Dış Ticaret Sermaye Şirketlerineİlişkin Karar

 15. Özelleştirmeİdaresi Başkanlığının 18/7/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-38 Sayılı Kararı

 16. Özelleştirmeİdaresi Başkanlığının 18/7/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-39 Sayılı Kararı

 17. Özelleştirmeİdaresi Başkanlığının 18/7/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-40 Sayılı Kararı

 18. Özelleştirmeİdaresi Başkanlığının 18/7/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-41 Sayılı Kararı