3/06/2010 tarihli T.C. Resmi Gazete Nüshası
 1. 2010/352 Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılmasına İlişkin 19/2/2007 Tarihli ve 2007/11764 Sayılı Kararnamenin Eki Listenin Değiştirilmesi Hakkında Karar

 2. 2010/353 Bazı Yerleşim Birimlerinin “Uygulama Alanı” Olarak Tespiti ve Bazı Yerleşim Alanlarında Dağıtılacak Toprak Normunun Belirlenmesi Hakkında Karar

 3. 2010/426 Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

 4. Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

 5. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’e, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

 6. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 7. Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

 8. Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’a, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

 9. Milli Savunma Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 10. Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

 11. Ulaştırma Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

 12. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

 13. Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer DİNÇER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

 14. Jandarma Genel Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 15. Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 16. Haliç Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 17. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 18. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 1/6/2010 Tarihli ve 2010/31 Sayılı Kararı

 19. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 1/6/2010 Tarihli ve 2010/32 Sayılı Kararı

 20. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2/6/2010 Tarihli ve 2010/ÖİB-K-12 Sayılı Kararı

 21. DÜZELTME (Tarım ve Köyişleri Bakanlığına ait 1/6/2010 tarihli ve 2010/333 sayılı Atama Kararı ile ilgili)

 22. a - Yargı İlânları

 23. b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

 24. - Çeşitli İlânlar

 25. T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri