17/07/2013 tarihli T.C. Resmi Gazete Nüshası
 1. Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 2. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

 3. Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2013/2)

 4. İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/33

 5. Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (No: 2013/34)

 6. Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği (No: 2013/35)

 7. Türk Gıda Kodeksi Madde ve Malzemelerdeki Vinil Klorür Monomer Miktarı Analiz Metodu Tebliği (Tebliğ No: 2002/22)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/36)

 8. Türk Gıda Kodeksi Madde ve Malzemelerden Gıda Maddelerine Geçen Vinil Klorür Miktarı Analiz Metodu Tebliği (Tebliğ No: 2002/23)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/37)

 9. Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 10)

 10. Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 11)

 11. Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 12)

 12. Anayasa Mahkemesinin E: 2011/5, K: 2013/91 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Sayılı Kararı

 13. Anayasa Mahkemesinin E: 2011/11, K: 2013/92 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Sayılı Kararı

 14. Anayasa Mahkemesinin E: 2012/36, K: 2013/93 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Sayılı Kararı

 15. Anayasa Mahkemesinin E: 2012/17, K: 2013/94 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Sayılı Kararı

 16. Anayasa Mahkemesinin E: 2012/34, K: 2013/95 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Sayılı Kararı

 17. Anayasa Mahkemesinin E: 2012/40, K: 2013/96 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Sayılı Kararı

 18. Anayasa Mahkemesinin E: 2012/3, K: 2013/97 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Sayılı Kararı

 19. Anayasa Mahkemesinin E: 2012/64, K: 2013/98 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Sayılı Kararı

 20. Anayasa Mahkemesinin E: 2011/51, K: 2013/99 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Sayılı Kararı

 21. Anayasa Mahkemesinin E: 2011/4, K: 2013/100 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Sayılı Kararı

 22. Anayasa Mahkemesinin E: 2011/57, K: 2013/101 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Sayılı Kararı

 23. a - Yargı İlânları

 24. b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

 25. c - Çeşitli İlânlar

 26. – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 27. 16/7/2013 tarihli ve 28709 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları yayımlanmıştır.