4/01/2013 tarihli T.C. Resmi Gazete Nüshası
 1. 2012/4038 Bazı Yerleşim Birimlerinin Uygulama Alanı Olarak Tespiti, Bazı Yerleşim Alanında Dağıtılacak Toprak Normunun Belirlenmesi ile Bazı Yerleşim Birimlerinin Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamından Çıkarılması Hakkında Karar

 2. Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İhsan SABUNCUOĞLU’nun Atanması Hakkında Karar

 3. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yunus SÖYLET’in Yeniden Atanması Hakkında Karar

 4. 2012/4054 İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 5. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 6. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 7. İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliği

 8. Cumhuriyet Üniversitesi Bölgesel Kalkınma ve İşbirliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 9. Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 10. Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 11. Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 12. Selçuk Üniversitesi Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 13. Selçuk Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 14. Selçuk Üniversitesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 15. Selçuk Üniversitesi Yaşlı ve Engelliler Eğitimi Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 16. İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/81)

 17. İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/83)

 18. İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 19. Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 350)

 20. a - Yargı İlânları

 21. b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

 22. c - Çeşitli İlânlar

 23. – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri