13/07/2010 tarihli T.C. Resmi Gazete Nüshası
 1. 6001 Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

 2. 6002 Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 3. 6004 Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

 4. 2010/624 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun Uygulanacağı İller Hakkında Karar

 5. 2010/659 4458 Sayılı Gümrük Kanunu Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 6. 2010/661 Bazı Alanların Yeni Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

 7. 2010/662 Bazı Alanların Eskişehir Yolu Ballıkuyumcu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

 8. 2010/663 Bazı Alanların Eski Aşot Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

 9. 2010/664 Bazı Alanların Yıldız Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

 10. 2010/665 Bazı Alanların Çaldağ Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

 11. 2010/666 Bazı Alanların Kuzey Ankara Projesi 2. Etap Solfasol İlave Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

 12. 2010/667 Bazı Alanların Dikmen Vadisi Son Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

 13. Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 14. Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz ATAR’ın Seçilmesine Dair Karar

 15. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Bilirkişilik Yönetmeliği

 16. Kadir Has Üniversitesi Spor Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 17. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 18. Çilek Fidelerinin Sertifikasyonuna Ait Genel Esaslar Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/28)

 19. Yargıtay 3, 9 ve 16. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 20. (14/5/2010 tarihli ve 27581 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yer Adının Değiştirilmesine Dair Karar” ile İlgili)

 21. Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

 22. Çeşitli İlânlar

 23. T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri