3/12/2008 tarihli T.C. Resmi Gazete Nüshası
 1. 2008/14322 Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

 2. 2008/14323 Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Eğitim Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

 3. 2008/14344 Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Fen-Edebiyat Fakültesinin Kapatılarak Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

 4. Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

 5. Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’e, Devlet Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 6. Milli Eğitim Bakanlığına, Adalet Bakanı Mehmet Ali ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 7. Ulaştırma Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 8. 2008/14354 İstifa Nedeniyle Boşalan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Üyeliğine, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere, Yaşar GÖK’ün Atanmasına Dair Karar

 9. Millî Savunma, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 10. Kurtuluş Savaşında Görev Yaptığı Tespit Edilen (3) Erbaş ve Erin Mirasçısına İstiklal Madalyası Verilmesine Dair Karar

 11. Sınır Tespitine Dair Karar

 12. İdari Bağlılığın Değiştirilmesine Dair Karar

 13. Ortez-Protezleri Ismarlama Olarak Üreten ve/veya Uygulayan Merkezler ile İşitme Cihazı Satış ve Uygulaması Yapan Merkezler Hakkında Yönetmelik

 14. PTT Acentelikleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 15. Erzincan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 16. Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2008/15)

 17. Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 18. Yargıtay 7 ve 14 üncü Hukuk Dairelerine Ait Kararlar