24/04/2010 tarihli T.C. Resmi Gazete Nüshası
 1. 5981 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 2. 2010/284 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “2010-2011-2012 Yılları İçin Kültür Anlaşması Uygulama Programı”nın Onaylanması Hakkında Karar

 3. 2010/329 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Akdedilen Bazı Protokollerin Onaylanması Hakkında Karar

 4. 2010/291 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Yıldızlı ve Derecik Beldeleri Hudutları Dahilinde Bulunan Alanın “Sera Gölü Tabiat Parkı” Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

 5. 2010/330 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2010 Yılı Sulama ve Kurutma Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Karar

 6. Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine, Askerî Yargıtay Üyesi Nuri NECİPOĞLU’nun Seçilmesine Dair Karar (No: 2010/9)

 7. Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 8. Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 9. Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 10. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 11. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

 12. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 13. Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği-Kalite Çevre Kurulu İktisadi İşletmesinin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: YİG/2010-06)

 14. İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/16)

 15. İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/17)

 16. Alberk Qa Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2010/3)

 17. SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri Anonim Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM-2010/4)

 18. Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2010/5)

 19. Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ (No: 2010/2)

 20. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/4/2010 Tarihli ve 2010/25 Sayılı Kararı

 21. a - Yargı İlânları

 22. b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

 23. - Çeşitli İlânlar

 24. T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri